Odlučili ste da završite polumaraton na proleće? Ne znate kada i kako da krenete? Uz ovaj 16-nedeljni program kreiran od strane Ivana Radenkovića, trenera i sportskog direktora Beogradskog trkačkog kluba, uspešno ćete ostvariti ovaj poduhvat!

I nedelja
Utorak 4 X 500m lagano. Pauza između intervala je 3 minuta
Četvrtak 2km lagano + 1km lagano. Pauza između intervala je 3 minuta
Petak 3km lagano
Nedelja 4km lagano
II nedelja
Utorak 5 X 500m lagano. Pauza između interval je 3 minuta
Četvrtak 2km lagano + 2km lagano. Pauza između interval je 3 minuta
Petak 3km lagano
Nedelja 5 km lagano
III nedelja
Utorak 6 X 500m lagano. Pauza između intervala je 3 minuta
Četvrtak 2km lagano + 2km lagano. Pauza između intervala je 3 minuta
Subota 4km lagano
Nedelja 6km lagano
IV nedelja
Utorak 7 X 500m lagano. Pauza između interval je 3 minuta
Četvrtak 3km lagano + 2km lagano. Pauza između interval je 3 minuta
Petak 4km lagano
Nedelja 6 km lagano
V nedelja
Utorak 4 X 500m jako. Pauza između intervala je 3 minuta
Četvrtak 3km lagano + 2km lagano. Pauza između intervala je 3 minuta
Petak 4km srednje
Nedelja 8 km lagano
VI nedelja
Utorak 5 X 500m jako. Pauza između interval je 3 minuta
Četvrtak 2km lagano + 2km lagano + 2km lagano. Pauza između interval je 3 minuta
Petak 4km srednje
Nedelja 8 km lagano
VII nedelja
Utorak 6 X 500m jako. Pauza između intervala je 3 minuta
Četvrtak 2km lagano + 3km lagano + 2km lagano. Pauza između intervala je 3 minuta
Petak 4km srednje
Nedelja 10 km lagano
VIII nedelja
Utorak 7 X 500m jako. Pauza između interval je 3 minuta
Četvrtak 2km lagano + 3km lagano + 2km lagano. Pauza između interval je 3 minuta
Petak 5km srednje
Nedelja 8 km lagano
IX nedelja
Utorak 4 x 1km jako. Pauza između intervala je 3 minuta
Četvrtak 2km lagano + 2km srednje + 2km lagano. Pauza između intervala je 3 minuta
Petak 6km srednje
Nedelja 12 km lagano
X nedelja
Utorak 5 x 1km jako. Pauza između intervala je 3 minuta
Četvrtak 2km srednje + 2km srednje + 2km srednje. Pauza između intervala je 3 minuta
Petak 8km srednje
Nedelja 10km lagano
XI nedelja
Utorak 6 x 1km jako. Pauza između intervala je 3 minuta
Četvrtak 3km srednje + 3km srednje. Pauza između intervala je 3 minuta
Petak 7km srednje
Nedelja 14 km lagano
XII nedelja
Utorak 5 x 1km jako. Pauza između intervala je 3 minuta
Četvrtak 3km srednje + 2km srednje + 1km srednje. Pauza između intervala je 3 minuta
Petak 5km srednje
Nedelja 12 km lagano
XIII nedelja
Utorak 5 x 1km jako. Pauza između intervala je 2 minuta
Četvrtak 7km (2km lagano + 4km srednje + 1km jako)
Petak 10km srednje
Nedelja 16km lagano
XIV nedelja
Utorak 6 x 1km jako. Pauza između intervala je 2 minuta
Četvrtak 10km (2km lagano + 6km srednje + 2km jako)
Petak 10km srednje
Nedelja 12 km lagano

XV nedelja
Utorak 6 x 1km jako. Pauza između intervala je 2 minuta
Četvrtak 8km (2km lagano + 4km srednje + 2km jako)
Petak 12km srednje
Nedelja 18km lagano

XVI nedelja
Utorak 3 x 1km jako. Pauza između intervala je 2 minuta
Četvrtak 4km (2km lagano + 2km srednje)
Petak 20 minuta futing
Nedelja POLUMARATON