Svijest o motivaciji zaposlenih na zdrav život u kompanijama širom regiona, posljednjih godina je sve razvijenija. Posvećivanje pažnje zdravlju radnika mnogi vide, ne kao obavezu, nego kao priliku, izazov, a na kraju i uspješnije zaposlene, koji će više doprinijeti organizaciji.

Moderne kompanije razumiju da je zdrav radnik, uspješan radnik.

Trčanje kao team building

Team building aktivnosti postale su sastavni dio aktivnosti u mnogim firmama. Ideja je u tome da, iako team building ima svojevrsnu takmičarsku notu, ipak puno više doprinosi saradnji i razvoju komunikacije među zaposlenima. Kroz takve zajedničke aktivnosti, osim što se radi na zdravlju, izgrađuje se i timski duh radnika, koji će onda i na poslu bolje funkcionisati zajedno. Stručnjaci ističu kako je trčanje jedna od vrlo efektnih i zanimljivih aktivnosti, koje jačanju timski duh zaposlenih.

Riječ je o sportu koji se prije svega bazira na takmičenju sa samim sobom, odnosno na pomijeranju “granica” koje osoba sama sebi postavlja. Istraživanje mogućnosti i dostizanje sve zahtjevnijih ciljeva, odlični su motivatori i utiču na podizanje samopouzdanja radnika. Osoba ustvari može vidjeti koliko brzo će doći do nivoa na kojem troši manje energije za veći efekat. Ali, isto tako, jedna od velikih prednosti trčanja je i to što timsko trčanje zaista razvija timski duh. Zaposleni uče kako da pomognu jedni drugima, kako jedni druge da motivišu i podstiču. A zajednička saradnja i komunikacija danas su neizostavna vještina u poslovnim organizacijama.

Jedna od prednosti trčanja je i činjenica da se trčati može uvijek i svugdje. I dovoljne su samo patike. Isto tako, stručnjaci kažu kako je trčanje izvrsno za poboljšanje funkcija mozga, pamćenje, učenje, kao i fokusiranje i koncentraciju. Dakle, sve ono što pomaže ostvarenju boljih rezultata na radnom mjestu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *