Jedan od naših važnih zadataka je i sačuvati park čistim. Razmišljajući na globalnom nivou, zadatak svih nas je očuvati planetu, jer drugu kuću nemamo. U ovoj misiji pomoći će nam naši prijatelji iz kompanije EuroBeta.

Zahvaljujući njima moći ćemo na licu mjesta da odvojimo otpad, koji će zatim biti recikliran. Ovo je istovremeno poziv svim posjetiocima da doprinesu ovoj akciji sortirajući otpad u kontejnere različite namjene, koji će biti postavljeni u parku Mladen Stojanović za vrijeme održavanja manifestacije.
Takođe, već smo spomenuli Run&More Community aplikaciju, pomoću koje smo smanjili količinu štampanih promotivnih materijala.

Zato, budi ekološki osviješten i okiti se našom medaljom, okači na rame naš ceker, jer je sadržaj trkačkog paketa napravljen od prirodnih i recikliranih materijala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *